Blog Archives

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก

July 23rd 2012

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่พบได้บ่อยครั้งกับเด็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และมักจะระบาดหนักช่วงฤดูฝน ซึ่งโรค มือเท้าปากนี้เกิดจาก เชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเตอโรไวรัส ซึ่งถ้าเกิดมีอาการสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นและเสียชีวิตได้